แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ ยังไม่เกิดภาวะฟองสบู่