พม.รุดหน้าบ้านประชารัฐริมคลองบางซื่อ

พม.รุดหน้าบ้านประชารัฐริมคลองบางซื่อ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการสัมมนาเชิงดำเนินการการการออกแบบบ้านย่านบางซื่อ “จากวังหลังสู่บางซื่อ” พร้อมนำชาวชุมชนริมคลองบางซื่อ เยี่ยมชมกระบวนการจัดการอาคารบ้านเรือนชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์ เพื่อให้ตัวแทนชาวชุมชนริมคลองบางซื่อ อยู่ระหว่างการพัฒนาอาคารบ้านเรือน ได้เห็นรูปแบบการพัฒนาชุมชน และนำกลับไปใช้ในการออกแบบบ้านและผังชุมชนที่ชุมชนริมคลองบางซื่อ โดยมีตัวแทนชาวชุมชนริมคลองบางซื่อ นักวิชาการด้านที่อยู่อาศัย และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นายไมตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการจัดการสิ่งก่อสร้างตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
รุกล้ำลำน้ำ โดยการรื้อย้ายบ้านเรือนที่อยู่ในคลองลาดพร้าว และคลองบางซื่อออกจากแนวก่อสร้างเขื่อน เพื่อให้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร สร้างเขื่อนคอนกรีตระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และมอบหมายให้ให้ พม.โดย พอช.จัดทำแผนงานอาคารบ้านเรือนเพื่อรองรับประชาชนต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวก่อสร้างเขื่อนตามโครงการบ้านประชารัฐริมคลองนั้น ขณะนี้การก่อสร้างบ้านใหม่ในชุมชนริมคลองลาดพร้าวมีความคืบหน้าไปตามลำดับขั้น พอช.ได้สนับสนุนการก่อสร้างบ้านไปแล้ว 9 ชุมชน สร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 900 หลัง ส่วนที่ชุมชนริมคลองบางซื่อมีจำนวน 7 ชุมชน ประมาณเกือบ 500 ครัวเรือน อยู่ระหว่างเตรียมออกแบบ

นายไมตรีกล่าวว่า ชุมชนตรอกวังหลังต้นโพธิ์เป็น 1 ในโครงการบ้านมั่นคงที่ พอช.ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาคารบ้านเรือนในชุมชนเดิม 33 หลังคาเรือน โดยเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ พม. ทำพิธีมอบบ้านให้แก่ชาวชุมชนไปแล้วในช่วงต้นปี 2559 จากสภาพเดิมของชุมชนมีความแออัดไม่เป็นระเบียบ บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม จึงออกแบบบ้านและก่อสร้างใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและสามารถเป็นร้านค้าขายของได้ เพราะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน สำหรับชุมชนริมคลองบางซื่ออนาคตจะไม่แตกต่างจากชุมชนวังหลังฯ ชาวชุมชนสามารถใช้บ้านเป็นร้านค้าขายของได้ เพราะชุมชนตั้งอยู่ระหว่างถนนสองสายที่สำคัญ คือ ถนนรัชดาภิเษกกับลาดพร้าว ขณะนี้ถนนรัชดาภิเษกมีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว ส่วนถนนลาดพร้าวรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเร็วๆ นี้ ทำให้ชุมชนริมคลองบางซื่อสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Please visit พม.คืบหน้าบ้านประชารัฐริมคลองบางซื่อ for more content.

Comments are closed.